Joc de memòria

Aconsegueix memoritzar la ubicació de les diferents fotografies, fins que hagis trobat totes les parelles.